Serveis

Pintors amb 20 anys d’experiència

Estucats de morter monocapa, acabat àrid, raspat efecte pedra, rústic, rústic xafat, textura, llis, hidròfugues, estampats, texturitzants.

Estucats de morter de calç acabats llis, fratassat i raspat.

Neteja de diferents elements amb diferents tipus de sorra (marbre,sílice,…) a diferent pressió de caudal d’aire.

Fusteria (portes, bigues, pilars, porticons, finestres…)

Metall (portes, reixes, baranes, silos, containers…)

Aplicacions de tot tipus de pintura interior i exterior, obra nova i rehabilitació.

Vernissats sintètics, a por obert, poliuretans i lacats.

Tractaments epoxys i de poliuretans en paviments i en qualsevol superfície.

Aïllament tèrmic-acústic.

Morters monocapa, acrílics i de calç.

Pintures minerals, de pliolite, al silicat, de silicones.

Neteja amb aigua alta pressió, sorrejat amb aigua i sorrejats amb sec.

Tots els nostres serveis

Estucs
Interiorisme
Façanes
Restauracions
Estructures
Pintura Decorativa
Pintura Industrial
Aïllament tèrmic
Morter monocapa
Rehabilitació de façanes
Impermeabilitzacions
Microciment
Naus
Terres
Sorrejats

Sol·licita pressupost

Demana informació sense compromís i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.